Menu

lcgupdate2-1

Alle essentiële IC-medicijnen op voorraad

Op basis van de actuele stand van zaken stelt het LCG dat voor alle vier de categorieën essentiële IC-medicatie (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (meer dan 14 dagen). Dit is op basis van de huidige bezettingsgraad van het aantal beademde patiënten.

Bij een piekscenario van 1800 beademde patiënten stelt het LCG ook dat voor alle vier de categorieën essentiële IC-medicatie (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (meer dan 14 dagen). Het LCG blijft actief om de voorraadpositie te blijven borgen.

Het LCG actualiseert per 18 mei twee keer per week de cijfers van de voorraadposities en de prognoses. Met een statusclassificatie wordt inzicht gegeven in het aantal dagen voorraad dat er op dat moment is en de verwachtingen over de tijdige komst van nieuwe voorraden. Ziekenhuizen en groothandels rapporteren aan het LCG over hun voorraden.

Lees dit en meer in de nieuwsbrief van het LCG van dinsdag 9 juni (pdf).