Toelichting

Door NVZA SIG’s, commissies en leden worden veel cursussen ontwikkeld en uitgevoerd.

Veel van de cursussen zijn opleidingscursussen voor aios ziekenhuisfarmacie, een aantal van deze cursussen is ook toegankelijk voor ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers, anios en medisch specialisten.

De NVZA maakt samen met andere zorgverleners de specialistische zorg beter, de NVZA wil ook in haar cursusaanbod meer en beter aansluiten bij de FMS en toewerken naar interprofessioneel opleiden.

Voor de praktische organisatie van de NVZA cursussen is daarom een onderscheid gemaakt tussen de klinisch georiënteerde cursussen - deze worden vanaf 2023 georganiseerd door het bureau van de NVZA - en de verplichte en de niet klinische cursussen – deze worden georganiseerd door PAOFarmacie.

Voor deelname aan de cursussen verandert hiermee niets.

Op deze site het totale NVZA ELOZ IV cursusaanbod, via de inschrijflink komt u terecht op het bijbehorende aanmeldformulier.

Gedurende 2023 zal deze site nog verder worden verbeterd en geprofessionaliseerd, wij ontvangen uw vragen en aandachtspunten graag via een mail aan: cursus@nvza.nl.