Menu

lcgupdate2-1

Propofol-sparend beleid tegen dreigende tekorten

Vanuit het LCG is vandaag een Propofol-sparend beleid aanbevolen om een daadwerkelijk tekort te voorkomen. Dit bleek nodig op basis van huidige prognoses COVID-19 patiënten op de ICU, het opstarten van reguliere zorg en beperkte beschikbaarheid.

Schaarste

Op dit moment worden nog een groot aantal COVID-19 patiënten op de ICUs gesedeerd met Propofol. Ook worden voorzichtig de reguliere zorg (OK) programma’s weer opgestart. Op basis van de huidige prognoses voorzien we op middellange termijn mogelijk een schaarste aan propofol. Het LCG doet er alles aan om de beschikbaarheid te vergroten, maar het aanbod is (mondiaal) beperkt. Zelf bereiden wordt onderzocht, maar is nu nog niet mogelijk.

Alternatieven

In afstemming met de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (ATG), een commissie met afvaardiging vanuit de NVIC, NVA en NVZA, adviseert het LCG voor Nederland een Propofol-sparend beleid. Hiermee wordt getracht een daadwerkelijk tekort te voorkomen. De volgende
therapeutische alternatieven worden geadviseerd:

  • Behandel COVID-19 patiënten op de IC indien mogelijk met andere sedativa;
  • Minimaliseer het gebruik of overweeg alternatieven voor het gebruik van Propofol als anestheticum bij diagnostische of chirurgische ingrepen.

Lees dit en meer in de nieuwsbrief van het LCG van donderdag 23 april (pdf)