Menu

Geneesmiddelen opslaan in tijdelijke corona-klinieken onder voorwaarden toegestaan

Steeds vaker worden tijdelijke zorgcentra opgericht speciaal om corona-patiënten te behandelen. Daar zijn ook geneesmiddelen nodig. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat dit tijdelijk toe.

De Geneesmiddelenwet is erg strikt over het opslaan van medicijnen: geneesmiddelen zonder etiket met naam van de patiënt mogen alleen in een apotheek worden bewaard. Maar de tijdelijke corona-klinieken hebben wel een voorraad nodig om de patiënten goed te kunnen behandelen.

Ruimte

De inspectie vindt het belangrijk dat zorgverleners in de huidige moeilijke situatie de ruimte hebben om de zorg zo goed mogelijk in te richten. Daarom staat de inspectie het gedurende de coronacrisis toe om toch geneesmiddelen op te slaan buiten een apotheek.

Er gelden wel voorwaarden:

  • meld de verantwoordelijke apotheker en de locatie aan de inspectie;
  • zorg voor een goede en veilige opslagplaats waarin de kwaliteit van de geneesmiddelen is gewaarborgd en die niet toegankelijk is voor onbevoegden;
  • voer een sluitende administratie;
  • zorg voor medicatiebewaking van patiënten op basis van een compleet en actueel medicatiedossier.

Meer informatie bij het Meldpunt van de IGJ.