Menu

Inspectie Houdt Toezicht Op Veiligheid Van Zorg Bij COVID-19 Uitbraak

Het covid-19 virus grijpt om zich heen. De inspectie ontvangt steeds meer signalen van mensen die besmet raken in de langdurige zorg zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. De inspectie blijft ook nu toezicht houden op kwaliteit en veiligheid van zorg.

Een uitbraak van corona is op zichzelf geen reden om een inspectiebezoek af te leggen. De inspectie neemt bij een melding of signaal over een corona uitbraak wel contact op met de zorgaanbieder.

Als blijkt dat een zorgaanbieder niet handelt met als doel het veilig verplegen en verzorgen van een besmette cliënt en mede-cliënten, dan kan de inspectie dat in een uiterste situatie via bestuursrechtelijke maatregelen afdwingen zodat veilige zorg juist tijdens dit coronavirus geborgd is.