Menu

nieuwsbriefwoensdag-2

Kamerbrief VWS: voldoende voorraad IC-geneesmiddelen voor Covid-19 IC-patiënten

Essentiele IC-geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van Covid-19 patiënten zijn in voldoende voorraad aanwezig. Dat meldt de minister van VWS, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS), de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat staat te lezen in de dagelijkse nieuwsbrief van het LCG

Op basis van de actuele stand van zaken op 6 april 2020 (17.00 uur) stelt het LCG dat voor alle vier de categorieën essentiële IC-geneesmiddelen (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn – meer dan 14 dagen. Dit beeld wordt dagelijks geactualiseerd, waarbij ook de bezettingsgraad van de IC bedden wordt meegenomen. Om aanvullend inzicht te geven geeft de LCG aan dat ook bij 1800 bezette IC bedden er voor de drie hoofdcategorieën nog steeds voldoende voorraad is – meer dan 14 dagen. Voor de vierde categorie (‘overig’) geldt dat er voor één geneesmiddel (noradrenaline) voorraad is voor meer dan zeven dagen. In reactie hierop heeft het LCG eigen productie van noradrenaline opgeschaald.