Menu

Screenshot-2020-04-07-at-18.01.03

LCG krijgt vorm

De organisatiestructuur van het LCG staat. Er zijn een aantal teams geformeerd die de belangrijkste projecten hebben opgepakt. Het LCG wordt aangestuurd door Joris Uges. Het projectmanagement en het team Data Interpretatie & Advies ressorteren direct onder de projectleiding. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door de teams Grondstoffen en Bereidingen, Inkoop, Voorraad, ICT en R&D, Communicatie en last but not least het team Ondersteuning. In volgende nieuwsbrieven zullen we wat dieper ingaan op de teams en wat ze precies doen.

Meldt het LCG in de nieuwsbrief van 7 april 2020

Team Grondstoffen & Bereidingen

Het Team Grondstoffen & Bereidingen (G&B) is de afgelopen week druk bezig geweest om binnen de bestaande netwerken een overzicht te krijgen van beschikbare grondstoffen op de internationale markt waarmee essentiële Covid-19 IC-geneesmiddelen geproduceerd kunnen worden voor Nederland. Mede omdat een aantal grote commerciële spelers – die onder normale omstandigheden geduchte concurrenten van elkaar zijn – in het belang van Nederland de handen ineen hebben geslagen, heeft G&B in het buitenland de hand kunnen leggen op een grote partij grondstoffen. Die partij wordt binnenkort in Nederland verwacht en de distributie zal verlopen via de normale kanalen.

Producerende Ziekenhuisapothekers

Eén van de dingen die het Nederlandse zorgsysteem uniek maakt is dat naast de reguliere fabrikanten ook een aantal ziekenhuisapothekers bevoegd zijn om zelf geneesmiddelen te produceren. Deze zogenaamde “producerende” ziekenhuisapothekers hebben hun productiecapaciteiten flink opgeschaald zodat ze een significant gedeelte van de benodigde Covid-19 geneesmiddelen voor IC behandeling zelf kunnen produceren. Allemaal in nauw overleg met Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) om de kwaliteit van het productieproces te waarborgen.

Lees de Nieuwsbrief van het LCG van 7 april 2020 (PDF)