Menu

20200408-vignet-kamerbrief-1

LCG voorzichtig optimistisch over beschikbaarheid ic-geneesmiddelen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen heeft de medicijnvoorziening voor IC-geneesmiddelen die wordt gebruikt voor Covid-19 patiënten onder controle. Dat meldt de minister van VWS aan de Tweede Kamer.

Voor de belangrijkste middelen (sedativa, pijnbestrijding, spierrelaxantia en ‘overig’) is er meer dan 14 dagen voorraad. Alleen voor noradrenaline is de horizon, uitgaande van 1800 ICU bedden in de hoogste doseringen (worst case), net minder dan veertien dagen.

Joris Uges, vicevoorzitter van de NVZA en voorzitter van het LCG is op dit moment voorzichtig optimistisch over de voorraden essentiële geneesmiddelen. ,,We hebben afgesproken dat we ons in eerste instantie richten op de aankomende 14 dagen. Maar voor een aantal productgroepen, zitten we nog veel ruimer in onze jas.” Wel zijn er van bepaalde individuele geneesmiddelen veel lagere voorraden, maar daarvoor zijn alternatieve geneesmiddelen in voldoende mate beschikbaar. Daarnaast zijn de voorraden niet goed verdeeld over de ziekenhuizen. Ook dat vraagt nog enige aandacht en samenwerking.


Joris Uges (vicevoorzitter NVZA)

Vertrouwen

Ook de huidige voorraad aan noradrenaline baart hem op dit moment geen zorgen. ,,Dit is een middel dat we goed zelf kunnen maken. Dat wordt nu opgestart in verschillende ziekenhuisapotheken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgende week kunnen melden dat we in het geval van noradrealine ook een horizon van 14 dagen kunnen aanhouden.”

Vorige week is het LCG op instigatie van het ministerie opgezet om beter inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van ic-geneesmiddelen. ,,Wij brengen in kaart waar er overschotten en tekorten zijn, waardoor dit beter over het land verdeeld kan worden. Daarbij maken we gebruik van de infrastructuur die er al bij de ziekenhuizen is. We bevorderen op dit moment alleen de samenwerking en de transparantie van de voorraden.”

Zoals het er nu naar uitziet zal de druk op de ic’s de komende maanden nog hoog blijven. ,,Het lijkt er weliswaar op dat het ons lukt de aanwas van corona-patiënten te matigen. Maar desondanks is de verwachting dat de ic’s op volle capaciteit zullen blijven werken. Hierdoor blijft de vraag naar cruciale geneesmiddelen hoog.”

Slagkracht

Daarom is nu besloten om het LCG los te maken van de NVZA en in een aparte stichting onder te brengen. ,,Dat geeft de rechtspersoon meer slagkracht.”

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor adviezen van een binnen de stichting in te stellen commissie Acuut Tekort Geneesmiddelen (ATG), die een bredere basis krijgt dan alleen de apothekers van de NVZA. Ook vertegenwoordigers van Anesthesisten (NVA) en Intensivisten (NVIC) krijgen hierin een stem. Voor de beschikbaarheid van midazolam voor patiënten in de eerste lijn is nauw contact met de KNMP.

Uges: ,,En dat is belangrijk. Want als de druk op de ic’s hoog blijft, blijft de vraag naar geneesmiddelen hoog. Dat is geneesmiddelen die bijvoorbeeld ook voor palliatieve sedatie in de thuiszetting gebruikt wordt. Als er alleen voor de ic’s gekozen wordt, zou het kunnen zijn dat er hiervoor tekorten komen. Dat mag niet gebeuren, en daarom is het belangrijk dat alle belanghebbenden betrokken zijn.”

De Kamerbrief is hier te downloaden (pdf)