Menu

Ministerie geeft tijdelijk toestemming tot import Co-trimoxazol Teva zonder vergunning

Het is tot 3 juli toegestaan om het middel Cotrimoxazol Teva te importeren zonder handelsvergunning.

Het besluit daartoe van de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd van het Ministerie van VWS staat vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Op basis de Geneesmiddelenwet is het normaliter verboden om een geneesmiddel in het handelsverkeer te brengen zonder handelsvergunning van de Europese Unie.

Van het middel Cotrimoxazol Teva, dat gebruikt wordt voor de behandeling van luchtweginfecties (middenoorontsteking, plotselinge verergering van chronische bronchitis) en plotseling optredende infecties van de urinewegen, dreigde een tekort.

Om dit geneesmiddelentekort op te vangen, verleent de inspectie op toestemming aan alle in Nederland gevestigde fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden om vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm uit een andere lidstaat van de EU of als het daar niet verkrijgbaar is uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA land te betrekken.

Deze ontheffing geldt tot 3 juli.

Lees het besluit in de Staatscourant hier