NVZA jaarplan 2024

Op basis van het Meerjarenbeleidsplan, actuele ontwikkelingen (o.a. het IZA en doelmatigheidsvraagstukken), input vanuit de leden zoals vanuit de NVZA Commissies (de Commissiebeleidsdag) en NVZA Regio-voorzitters, heeft het NVZA Bestuur drie pijlers voor 2024 benoemd:

  1. Passende zorg op de juiste plek; dit omvat de thema’s waarbij de nadruk ligt op de inhoud van de farmaceutische specialistische patiëntenzorg: aantoonbaar effectieve zorg, door continu te leren en te verbeteren.
  2. Beschikbare zorg; dit omvat de thema’s waarbij de nadruk ligt op het organiseren van de zorg opdat de farmaceutische specialistische zorg beschikbaar is voor iedereen die de zorg nodig heeft.
  3. Duurzame zorg; dit omvat de thema’s waarbij de nadruk ligt op duurzame zorg en preventie.

Binnen deze thema’s maken we met andere zorgverleners de farmaceutische specialistische patiëntenzorg beter en zorgen we ervoor dat iedereen weet wat men aan de ziekenhuisapotheker heeft.

Sleutelwoorden voor het jaarplan zijn: de Patiënt, Focus, Samenhang, Zichtbaar, Bewaken (financiële) voortgang, Implementatie.

Onze focusprojecten zijn ingedeeld in versterkers en versnellers :

  • Versterkers: dit zijn projecten die de basis verder op orde brengen.
  • Versnellers: dit zijn projecten die een transitie aanjagen.

Een klik op het onderwerp in kwestie brengt je naar de bijbehorende informatie in het jaarplan op NVZAconnect.

cirkel-legenda