Menu

lcgupdate2-1

‘Voldoende voorraden IC-medicatie’

In de Kamerbrief van 15 april wordt ingegaan op de geneesmiddelen voor patiënten met COVID-19. Er wordt gemeld dat (mede op basis van de
laatste rapportages van het LCG) voor alle vier de categorieën essentiële IC-medicatie op dit moment gemiddeld voldoende voorraden zijn (meer dan 14 dagen).

Ook wordt gemeld dat het LCG initiatieven heeft ondernomen om de eigen bereidingen door Nederlandse ziekenhuisapotheken te vergroten. Dat heeft ertoe geleid dat de voorraad van noradrenaline sterk gestegen is. De Kamerbrief gaat verder in op de rol van het LCG voor het vergroten van de voorraden van propofol en midazolam.
Tenslotte wordt gemeld dat er ook in Europees verband maatregelen worden genomen om tekorten te voorkomen. Denk hierbij aan het opheffen van exportbeperkingen en gezamenlijke inkoopprocedures. De Kamerbrief is hier te lezen.

Lees dit en meer in de nieuwsbrief van het LCG van donderdag 16 april (pdf)